Fundació Barbosa & Petit 

Atenció a les persones amb malalties cròniques i el seu entorn

La Fundació

La Fundació neix el 30 de novembre del 2018 amb vocació de servir a la comarca del Maresme i a la ciutat de Mataró en honor als seus fundadors, així com en representació de famílies, amics i professionals que després d’anys d’assistència consideren que la salut i el benestar de la població també és responsabilitat dels propis cuidadors per tal de que la discapacitat no esdevingui un risc d’exclusió social també crònic com la pobresa o la discriminació.

Així, la Fundació aposta per la doble assistència integral; tant domiciliària com en les pròpies instal·lacions de l’entitat, combinant la doble eficàcia que avala la validesa ecològica de treballar en el ambient directe del pacient; i posteriorment o en paral·lel, exportar el treball a la vida diària més enllà dels límits familiars i fomentar de nou la autonomia i la participació dels pacients a la comunitat.

Per tal de promoure la transparència i el fàcil accés a les dades de la Fundació, a continuació fem públics els balanços anuals de la Fundació així com les memòries anuals, els estatuts fundacionals, pressupostos anuals i les auditories realitzades:

A més a més s’adjunten les resolucions del convenis aconseguits per la Fundació amb altres entitats:

Convenis  i entitats col·laboradores

A qui ens dirigim

La Fundació Barbosa & Petit  té per objectiu promoure i atendre a tots aquells col·lectius que degut a diverses malalties; neurològiques, autoimmunes, congènites, comportin un caràcter crònic i unes dificultats en la seva autonomia, cognició, i entorn i requereixin d’una assistència al llarg de tota la seva vida.

L’objectiu de la Fundació és poder donar una cobertura integral a tots aquells pacients i famílies de diferents orígens i  diferents sensibilitats, que portin un procés crònic associat on solen haver-hi  dificultats en la autonomia dels pacients, en les seves capacitats cognitives, un procés de adaptació o dificultats de reinserció a la comunitat.

Així, els col·lectius susceptibles de rebre un suport integral poden ser molt diversos:

  • Malalties neurològiques (Ictus, Traumatismes, lesions medul·lars i tot el que es coneix com a Dany Cerebral) coneguda generalment com “ la Discapacitat física o Diversitat Funcional”.
  • Malalties autoimmunes (encefalitis, problemes hepàtics, malalties congènites i hereditàries).
  • No obstant cal tenir en compte que altres patologies o malalties poden cursar amb dificultats que precisen de suport a llarg del cicle vital com poden ser:
    • Malalties derivades de processos terminals
    • Malalties rares o minoritàries
    • Dificultats derivades de processos vitals traumàtics

El concepte del malalt crònic s’ha d’analitzar des de l’òptica d’un contínuum on l’edat no és un factor excloent. La Fundació vetlla per la integració i el treball individualitzat en cada cas així com delimitar les diferents activitats i projectes en funció de cada col·lectiu concret i poder potenciar i ajudar altres col·lectius en les seves accions (associacions d’afectats i famílies).

Més informació

93 799 08 27

hola@barbosapetitfundacio.org

Carrer Nou, 39 Mataró