Serveis

La Fundació Barbosa-Petit es centra en tasques assistencials i d’assesorament tant a families, com entitats, altres professionals de la salut i en espais educatius.

Serveis domiciliaris

La Fundació dona cobertura assistencial a domicili amb un equip multidisciplinar. Aquesta assistència es regeix pel rigor, transparència i es base amb les necessitats específiques de cada pacient. A més a més, per no crear interferències ni duplicitats intentem coordinar-nos amb els serveis del territori del pacient per fer una coordinació més fàcil i facilitar la vida en el entorn més proper del pacient (on es demostra la eficacia dels tractaments)

Assessorament i formació a empreses i entitats

La Fundació dona cobertura formativa i d’assessorament a totes aquelles entitats,  o empreses que tinguin necessitats formatives o d’orientació en els àmbits de la salut. Per tal fi, comptem amb professionals qualificats per poder garantir un treball rigorós basat en la evidència i que aporti els elements necessaris per afavorir un treball multidisciplinar de qualitat.

Acompanyaments i assessoraments a familiars

La Fundació és conscient de les dificultats i les responsabilitats de les famílies com a eix central en qualsevol procés de rehabilitació i reintroducció a la comunitat. Per aquests motius posa a disposició de les famílies un servei d’acompanyament a les famílies  i els seus cuidadors per assessorar-se dels seus drets així com orientar-los en els seus processos.

Supervisió i assessorament en el camp de la salut

La Fundació aposta en la difusió del coneixement així com en la supervisió de casos clínics desde diferents òptiques i intervencions complexes en diferents camps de la salut així com en contextos terapèutics, residencials o altres camps de la clínica diària on es necessiti una supervisió externa.

Supervisió i assessorament en el camp de l’Educació

La Fundació aposta en la difusió del coneixement així com en la supervisió de casos clínics des de diferents òptiques i intervencions complexes en diferents camps de educatius o d’intervenció educativa no reglada.