Fundació Barbosa & Petit

Atenció a les persones amb malalties cròniques i les seves famílies

“Anar junts és començar. Seguir junts és progresar. Treballar junts és triomfar”

INTRODUCCIÓ A LA FUNDACIÓ

A Mataró hi havia metges  -“doctors” se’ls deia- que eren una institució i les famílies se’ls feien gairebé seus.  “El metge de casa”, “el meu metge”,  eren expressions que s’escoltaven sovint com si fossin part del patrimoni.   La relació metge malalt podia arribar a una franca coneixença i  aquesta confiança facilitava el diagnòstic de la malaltia.  Els metges de capçalera eren respectats i fins i tot un punt reverenciats, amb la qual cosa podien adquirir una gran notorietat.  El Doctor Jacint Barbosa i Colomer es comptava entre aquests. Persona oberta, bonhomia, propera, amigable amb un toc d’ironia i escepticisme i una mirada entre sorpresa i sorneguera però, sobretot, molt humà i extremadament generós i just  que passejava una figura que no podia passar desapercebuda:  de voluminosa corporeïtat i tothora amb l’havà a la boca.

El  Dr. Jacint Barbosa era una persona implicada en la vida associativa de la ciutat i durant anys formà part de la junta de la Creu Roja Mataró.  Com a Psiquiatre i Neuropsiquiatre va contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb trastorns mentals o afectades per algun grau de discapacitat física; Ictus, malalties mentals, Traumatismes Cranioencefàlics-  i la de les seves famílies en la prevenció, el tractament i la rehabilitació, així com en la inserció socio-laboral de les persones afectades.

El Doctor Jacint Barbosa i Colomer, malauradament ens va deixar víctima d’un càncer.  En memòria d’ell i com a deutora del seu llegat humà  i perquè sóc una persona minusvàlida i sempre m’he mogut i he estat molt activa en el món de la discapacitat, he creat  la FUNDACIÓ BARBOSA &  PETIT,  que té per objecte:  promoure, organitzar i realitzar tota classe d’activitats i serveis per a persones amb diversitat funcional, malalties cròniques o en risc de patir-les, malalties minoritàries, persones en situació de risc o exclusió social, ja siguin menors  o hagin arribat a la majoria d’edat;  i també per a les seves famílies, els seus cuidadors a fi que obtinguin el màxim grau d’autonomia personal i d’integració social.

Teresa M. Petit vídua del Dr. Jacint Barbosa

1a Convocatòria de la “BECA GEORGINA BARBOSA”

Anunciem la primera Convocatòria de la

“BECA GEORGINA BARBOSA”.

L’acte de lliurament de la Beca “GEORGINA BARBOSA” es farà el dia 7 d’abril de 2022 a les 19h. a “Ca l’Arenas” de Mataró.
Només es pot accedir a l’acte del lliurament amb invitació

La Fundació

La Fundació neix el 30 de novembre del 2018 amb vocació de servir a la comarca del Maresme i a la ciutat de Mataró en honor als seus fundadors, així com en representació de famílies, amics i professionals que després d’anys d’assistència consideren que la salut i el benestar de la població també és responsabilitat dels propis cuidadors per tal de que la discapacitat no esdevingui un risc d’exclusió social també crònic com la pobresa o la discriminació.

Així, la Fundació aposta per la doble assistència integral; tant domiciliària com en les pròpies instal·lacions de l’entitat, combinant la doble eficàcia que avala la validesa ecològica de treballar en el ambient directe del pacient; i posteriorment o en paral·lel, exportar el treball a la vida diària més enllà dels límits familiars i fomentar de nou la autonomia i la participació dels pacients a la comunitat.

Per tal de promoure la transparència i el fàcil accés a les dades de la Fundació, a continuació fem públics els balanços anuals de la Fundació així com les memòries anuals, els estatuts fundacionals, pressupostos anuals i les auditories realitzades:

A més a més s’adjunten les resolucions del convenis aconseguits per la Fundació amb altres entitats:

Convenis  i entitats col·laboradores

A qui ens dirigim

La Fundació Barbosa & Petit  té per objectiu promoure i atendre a tots aquells col·lectius que degut a diverses malalties; neurològiques, autoimmunes, congènites, comportin un caràcter crònic i unes dificultats en la seva autonomia, cognició, i entorn i requereixin d’una assistència al llarg de tota la seva vida.

L’objectiu de la Fundació és poder donar una cobertura integral a tots aquells pacients i famílies de diferents orígens i  diferents sensibilitats, que portin un procés crònic associat on solen haver-hi  dificultats en la autonomia dels pacients, en les seves capacitats cognitives, un procés de adaptació o dificultats de reinserció a la comunitat.

Així, els col·lectius susceptibles de rebre un suport integral poden ser molt diversos:

  • Malalties neurològiques (Ictus, Traumatismes, lesions medul·lars i tot el que es coneix com a Dany Cerebral) coneguda generalment com “ la Discapacitat física o Diversitat Funcional”.
  • Malalties autoimmunes (encefalitis, problemes hepàtics, malalties congènites i hereditàries).
  • No obstant cal tenir en compte que altres patologies o malalties poden cursar amb dificultats que precisen de suport a llarg del cicle vital com poden ser:
    • Malalties derivades de processos terminals
    • Malalties rares o minoritàries
    • Dificultats derivades de processos vitals traumàtics

El concepte del malalt crònic s’ha d’analitzar des de l’òptica d’un contínuum on l’edat no és un factor excloent. La Fundació vetlla per la integració i el treball individualitzat en cada cas així com delimitar les diferents activitats i projectes en funció de cada col·lectiu concret i poder potenciar i ajudar altres col·lectius en les seves accions (associacions d’afectats i famílies).

Últimes notícies

1r lliurament de BECA “GEORGINA BARBOSA”

1r lliurament de BECA “GEORGINA BARBOSA”

La Fundació Barbosa & Petit va lliurar la primera Beca Georgina Barbosa destinada a premiar el millor Treball de Fi de Grau en l’àmbit de Ciències de la Salut presentat durant el curs acadèmic 2019-2020 o 2020-2021, i en la temàtica de malalties mentals. L’acte de...