Beca

GEORGINA BARBOSA

Promoure la recerca en l’àmbit de les Ciències de la Salut ha esdevingut una necessitat fonamental, tant per a la millora del coneixement com per a la prevenció, tractament i promoció de la salut mental.

INTRODUCCIÓ A LA FUNDACIÓ

La Fundació Barbosa & Petit neix amb la voluntat de mantenir viu el record del Doctor Jacint Barbosa Colomer, psiquiatre i neuropsiquiatre que va contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb trastorns mentals o afectades per algun grau de discapacitat física i la de les seves famílies en la prevenció, el tractament i la rehabilitació, així com en la reinserció sociolaboral de les persones afectades.

La Fundació Barbosa & Petit crea la Beca Georgina Barbosa per premiar treballs de recerca entorn a les temàtiques relacionades en l’àmbit de les Ciències de la Salut, en memòria de la senyora Georgina Barbosa que fou part important de l’ànima fundacional de la Fundació. Son objecte de la convocatòria a la Beca Georgina Barbosa aquells Treballs Finals de Màsters Universitaris Oficials i Plans de Recerca de Programes de Doctorat realitzats en l’àmbit de les Ciències de la Salut.

“La Fundació Barbosa & Petit dona suport a professionals que han estat a primera línia de la COVID-19”

“Agraeixo molt sincerament a la Fundació Barbosa & Petit que hagi considerat el meu treball final de grau guanyador de la Beca Georgina Barbosa 2022, m’ha ajudat a fer realitat el meu projecte personal”.

Alejandro Godoy