Fundació Barbosa Petit i INSIGHT tanquem un acord molt important i d’estreta col·laboració.

Fundació Barbosa Petit, de Maresme, es dedica a organitzar i realitzar tota mena d’activitats i serveis per a persones amb diversitat funcional, malalties cròniques o en risc de patir-, malalties minoritàries, persones en situació de risc o exclusió social.

Juntament amb INSIGHT ens recolzarem en els objectius en comú, especialment els institucionals.

És per això que Barbosa Petit i INSIGHT treballarem en col·laboració.