AVÍS LEGAL

 

DADES DEL TITULAR

Titular: Fundació Barbosa Petit

CIF: G67352500

Domicili:  – Mataró

Telèfon: 93 196 77 70

 

Pàgina web principal: www.barbosapetitfundacio.org

 

Correu Electrònic: hola@barbosapetitfundacio.org

Dades del Registre: Fundació inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat amb el numero 3.139 i amb el CIF G67352500

 

CONDICIÓ D’USUARI/A

La utilització de la web atribueix la condició d’Usuari/a de la web  www.barbosapetitfundacio.org i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Avís Legal.

 

 

RESPONSABILITATS DE L’USUARI/A

 

L’Usuari/a es compromet a utilitzar els serveis de la web d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte. Sense perjudici del que s’exposa a continuació, l’Usuari/a s’obliga a no utilitzar el web per a la prestació de serveis, la realització d’activitats publicitàries o d’explotació comercial.

 

Tota la informació que faciliti l’Usuari/a haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari/a garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència del compliment del formulari necessari per a l’obtenció de les seves dades de contacte, així com la formulació de consultes.

 

Serà així mateix responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a  www.barbosapetitfundacio.org permanentment actualitzada de manera que respongui en cada moment a la situació de l’Usuari/a. En tot cas l’Usuari/a serà l’únic/a responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a  www.barbosapetitfundacio.org o a tercers per la informació que faciliti.

 

Qui enviï comunicacions a aquest web o a la seva propietària serà responsable del contingut d’aquestes, també pel que fa a la seva veracitat i precisió no fent-se per tant responsable www.barbosapetitfundacio.org de la informació i continguts introduïts per tercers.

 

No obstant això i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, www.barbosapetitfundacio.org es posa a disposició de tots els usuaris/es, autoritats i forces de seguretat per a col·laborar de manera activa en la retirat o, si escau, bloquejar de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’Usuari/a consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata al propietari del lloc web.

 

 

ÚS DELS CONTINGUTS DE LA WEB

 

L’Usuari/a s’obliga a no utilitzar el web ni el servei ofert a través del mateix per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic, lesives de drets i interessos de tercers o que de qualsevol altra forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del web.

 

L’Usuari/a que actuï contra la imatge, bon nom o la reputació la Fundació Barbosa Petit  i de la seva web www.barbosapetitfundacio.org així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts del lloc i/o violi en qualsevol
forma els drets de propietat intel·lectual del lloc o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable davant la Fundació Barbosa Petit de la seva actuació.

 

Als efectes previstos aquí s’entenen per continguts, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors així com el seu disseny gràfic i codis font.

 

En particular, l’Usuari/a es compromet a no: a) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de qualsevol altra forma, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès b) Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el copyright i altres dades identificatives.

 

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Tant el disseny del lloc i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en la web de www.barbosapetitfundacio.org pertanyen a la Fundació Barbosa Petit i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges, logos, melodies, etc… continguts al servidor de www.barbosapetitfundacio.org. En cap moment es podrà entendre que l’ús o accés al web i /o als serveis oferts en la mateixa, atribueixen a l’Usuari/a cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

 

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització de la Fundació Barbosa Petit. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest lloc atorgada a l’Usuari/a es limita a la descàrrega per part de l’usuari/a d’aquest contingut i l’ús professional del mateix, sempre que els esmentats continguts romanguin íntegres.

 

 

FRAMES

 

La Fundació Barbosa Petit prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualsevol mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts del web.

RESPONSABILITATS DEL TITULAR DE LA WEB  Ús incorrecte de la web: La Fundació Barbosa Petit ha creat la web per a la difusió de la seva activitat i per facilitar l’accés als seus serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal, per tant el accés a la web i l’ús correcte de la informació continguda en el mateix són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable la Fundació Barbosa Petit per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pugui fer l’usuari/a, ni del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuari/es fan del web i dels serveis.  Així mateix, la Fundació Barbosa Petit tampoc serà responsable dels perjudicis de tota classe que puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari/a en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del web. Utilització dels continguts: La Fundació Barbosa Petit facilita tots els continguts de la pàgina de bona fe i farà tots els esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, la Fundació Barbosa Petit no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els Usuaris/es fora de l’àmbit al qual s’adreça la web, la responsabilitat final recaurà sobre l’Usuari/a. Virus: La Fundació Barbosa Petit es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l’Usuari/a l’absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars al seu web. No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles i per això, no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements nocius. En conseqüència la Fundació Barbosa Petit no serà responsable dels danys que aquests puguin produir als usuaris. Errors Tecnològics: La Fundació Barbosa Petit ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat de la seva pàgina i farà tots els esforços perquè la mateixa no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de xarxa no imputables a la Fundació Barbosa Petit.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mitjançant l’acceptació de la nostra política de privacitat l’Usuari/a presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals obtingudes a través de la web de la Fundació Barbosa Petit siguin incloses en un fitxer titularitat del que la Fundació Barbosa Petit és responsable i sobre el que s’apliquen les mesures tècniques, legals i organitzatives establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzats.

El període de conservació de les dades personals variarà en funció del mínim necessari que indiqui la llei. Les seves dades no seran comunicades ni cedides a tercers ni seran transferits a altres Estats.

Els Usuari/es d’aquesta pàgina poden sol·licitar al responsable del tractament per escrit al correu electrònic: hola@barbosapetitfundacio.org amb còpia del DNI o altre document identificatiu l’exercici dels següents drets: dret d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de portabilitat i de limitació.

En el supòsit que hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té el dret de retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que aquest fet afecti la sol·licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

Si algun/a usuari/a considera que hi ha algun problema amb la forma en que la Fundació Barbosa Petit està tractant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’Autoritat de Protecció de Dades que correspongui, sent l’Agencia Española de Protección de Datos la indicada en cas de l’Estat espanyol.

 

NAVEGACIÓ WEB “COOKIES

La web de la  Fundació Barbosa Petit utilitza les següents cookies:

Indicar les cookies en cas que en tingueu

 

Les “cookies” són fitxers de textos que els ordinadors envien al seu disc dur per facilitar un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les “cookies” de la web de la Fundació Barbosa Petit és personalitzar els serveis que oferim, facilitant la informació que pugui ser del seu interès.

Les “cookies” no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on vostè es troba. Si vostè no desitja que li s’instal·li al seu disc dur una “cookie”, li demanem que configuri el navegador del seu ordinador per no rebre-la. Igualment, l’informem que amb aquesta supressió la qualitat del funcionament de la pàgina web pot disminuir.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquesta pàgina web, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al web o de l’ús dels serveis que en ella es puguin oferir, la Fundació Barbosa Petit i l’Usuari/a acorda sotmetre als Jutges i Tribunals de Mataró.

 

 

MODIFICACIONS

 

La Fundació Barbosa Petit es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i condicions de la web, així com els serveis de la mateixa i les condicions requerides. Podrà també realitzar canvis a la web sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del web o el seu disseny. Els continguts i serveis del web s’actualitzen periòdicament. A causa que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits a la web. Així mateix, les condicions i termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, de manera que us convidem a revisar aquests termes quan visiteu de nou la web.

 

Última Versió 6 d’Agost de 2.019